شیـــطان در می زنــــــد

نفوذ شیطان  در  وجود هر انسانی اختیاری است نه اجباری! 

شیطان  از در و دیوار و پشت  بام  وارد نمی شود 

بلکه در می زند  و هرکس در را  به سوی او  بگشاید وارد خانه اش می شود و آن کس که در نگشاید باز می گردد 

درست است که او  به هنگام  در زدن پافشاری  می کند و اصرار می ورزد ولی در برابر او فرشتگان الهی نیز هشیاری می دهند و  امدادگری میکنند 

/ 1 نظر / 4 بازدید