# عشق

عشــــــق

بعضی رابطه ها نه عادتست......                     نه عشق است......                                               نه دوست داشتن......... چیزی فراتر از این هاست و خوب می دانی که نه تو برای ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 27 بازدید