جـــــوان

نسل  جوان ،گروگانی  است  در برابر  ناکامی ها و عقده های شما که  می بایست به  قیمت  لقمه نانی و تکه لباسی،بر آنچه روا می دارید ، آخ هم نگوییم

وای به حالمان اگر آخ  بگوییم یا احیانا بخواهیم بر افکار مسخ و عقیم تان،اعتراضی وارد سازیم؛ فورا به عصیانگری و یاغی گری  متهم می شویم.

همه می دانند هروقت برای سریال های  تکراری سیاهی لشگر می خواهید به  یاد "جوان" می افتید.

کم هزینه  ترین  بلوفی که می توان  زد در حالی که  در  عمق باور و فلسفه  تان نه جوان بلکه انسانیت محلی از اعراب ندارد ،لطافت و ملاطفت با شما در  تضاد فطری است.

جوان

جوان

جوان

آدم تهوع می گیرد از رودل  اینهمه  تحمیق! 

چند درصد بیکاران  هستند ؟

چند درصد  معتادان 

چند درصد بیماران روان پریش 

چنددرصد  دزدان و ولگردان 

و چند درصد  زندانیان   "جوان " هستند؟ !  

/ 0 نظر / 5 بازدید