یادگاری های شیرین

درسهایی که  بر زانوی مادر  آموخته  شده 

آموزشهایی که پدر داده 

همراه با داستانهای شیرینی که  کنار بخاری به گوش خورده 

یادگاری های شیرینی

هستند

که  هیچ گاه از خاطر نمی رود ....!

/ 0 نظر / 5 بازدید