خوب بودن

 

من نمی دانم 

و همین  درد مرا  سخت می آزارد

که چرا انسان

این دانا...این پیغمبر

در تکاپوهایش

چیزی از  معجزه آنسوتر

ره نبرده ست به اعجاز  محبت

چه دلیلی دارد ؟ 

که هنوز

مهربانی را نشناخته ست

و نمی داند در یک لبخند

چه شگفتی هایی پنهان است

من بر آنم که درین دنیا

"خوب بودن " به خدا سهل ترین کار است 

و نمی دانم 

که چرا انسان 

تا این حد با خوبی بیگانه ست 

و همین درد مرا  سخت می آزارد ... 

/ 1 نظر / 5 بازدید