17 مرداد 94 - شنبه

بازم مرداد و بازم  17 مین  روزش  و  روزخبرنگارش 

ایکاش  یه حمایتی بود  

ایکاش خبرنگارا  هم مثل  بعضی این تیم و  شرکتا و ... اسپانسر داشتن  ! 

ایکاش  وقتی به یه خبرنگار می رسیدیم  جای نق نق و ناله ؛ فقط از هیجان و وجه مثبت کارش  حرف میزد  

ایکاش  تا  وارد این شغل میشدی بیمه ات میکردن 

ایکاش  خبرنگارای مکتوب هم مث خبرنگارای خبرگزاری حقوق ماهیانه داشتن  

ایکاش وضعیت خبرنگاری این  نبود ک الان هس  

ایکاش بهتر بود ...

ایکاش ایده ال تر بود که  وسوسه کنارگذاشتن این  شغل ب سر نمی زد  

ایکاش امروز که روز خبرنگاره اننننننننقد شاکی و عصبانی  نبودم 

هیچ  ساماندهی  ای نداشت و نمیشه و نخواهد شد ! 

تا بوده ؛ همین  بوده 

اما

یه سری خوبیا هم داره این  شغل که  البته نمی چربه به وجهه های  حرص دهنده اشخنثی  

بهرحال روز خبرنگار رو به همه ی خبرنگارای واقعا صبور و زحمتکش و پرتلاش تبریک میگم   
ان شاء الله  تو کارشون هر روز نسبت به قبل  موفق تر باشنقلب

چقد خوبه یه روز خاص داره شغلمون  بغلچشمک

/ 1 نظر / 40 بازدید
روز هفتم

آگاهی می دهی و امید. روزت مبارک. روزت مبارک آجی ناز و خوشگلمممم:-*