زخم

هرکسی در  کُنه زندگی خود  دردی ، رنجی ، حتی  عُقده ای

دارد که بر اساس آن اخلاق و عاداتی پیدا می کند...

زخم هایی که  بدتر از  خوره بر خلاف ظواهر و رفاه  درون را می

پوساند !


/ 1 نظر / 4 بازدید