از مردها برای زن ها

1- "همه زن ها  دوست دارند دیکتاتور  تن و زیبایی باشند "

2- "باید از  موضع  زن  بودن  حرکت و نیز دفاع کنیم "

3- "جذابیت " قدرت  منحصر به  فرد  و کارآمد زن  در بحبوبه و تنگناهاست " 

4- "از  وجود فرشته خصال  دختر، با شروع  سن  بلوغ ؛فرشته پر می کشد و  ابلیس حلول میکند تا لحظه ی مادرشدن که مجددا فرشته باز می گردد ...."

5- "زن  قبل از ازدواج  در ذهنیت مرد،والاترین تصاویر را نقش می زند ،در نقشی  معصوم او را می فریبد تا به  زن جنبه ی عارفانه و روحانی بدهد ماورای بشریت ؛اما در نهایت  تاسف واقعیت ها به ما  حکم می کند ! بهت زده و حیرت  زده می بینیم که او مانند همه جسمی است عادی و معمولی،حتی لجاجت میکند،دروغ میگوید، پنهان کاری دارد ،خطای مکرر دارد،بنابراین تصاویر شاعرانه و خیالی در  تصادمی  آزاردهنده در هم می شکند که بهای عمده ی  آن را عملا باید مرد بپردازد!

در اینجا مرد بیچاره  و سراب زده ،گرفتار آمده در بند حقیقت برای نجات از وادی هولناک مغایر با تصورات  معصوم به تقلا و تکاپو می افتدو عکس العمل ناخواسته زن ها این عصیان را  به  ناحق "قلدری و عصبانیت  جسمی" می نامند

6- " و پاسخ زن ها " : گناه زن چیست که می باید تاوان تصورات غلط و رویاهای مالیخولیایی مرد را که تا این اندازه ایده آل زده است بپردازد ؟؟ 

چرا دیگران باید پاسخگوی ذهنیت علیل مرد  باشند ؟ 

7- همه این  تصورات یا ایده آل ها مثل تمام بچه های دنیا زاییده وجود و مکانیسم زن است ،اوست که با هاله ی رازناک ذهن ساده و معتمد را به خطا می برد 1...

باید پذیرفت تضاد و دوگانگی در بستر وجود پیچیدگی خاص هستی زن  معنا پیدا میکند نه در وجود درخت یا گاو ماده !چگونه ست که به نقش و جایگاه  زن در چرخه ی آفرینش و اشتغال ذهن توجهی نمی شود ؟

8- با صدهزارتومان ترمیم شدن ،با دویست هزارتومان کلوپاترا شدن ؛

 اگر میخواهی باز هم می گویم ؛ قبلا فقط دماغ را عمل می کردند حالا چانه و گونه و حتی باسن را .... 

جداً چقدر مضحک و خنده اور است ...

مگر نه اینکه تمام این ترفندها برای فریفتن ذهن ساده لوحمرد صادق است ؟ 

/ 3 نظر / 4 بازدید
محمد (ارمیا)

خیلی زیبا نوشتی. اینکه نویسنده این مطلب زن باشد باید گفت که احسنت دارد. فقط بگویم که مردان نیز همه اینطور نیستند که فریفته‌ی رازآلودگی ، عارفانه و معصومیت زن شوند. هستند مردانی که صرفا به زیبایی جسم زن و ارضا شدن خود فکر می‌کنند. ممنون از مطلب خوبت.

معین

سلام خانم محترم! :دی سلام رها خانم جان. ممنون که بهم سر زدی. شما هم با افتخار لینک شدی. [گل]