شـــهاب

نه دستانت توی  جیبم هست 

نه سرت  روی سینه ام 

در  این گرانی شب هایی که  باران تمام ستاره  ها را از  آسمان  شسته ، نمی شود دل به آسمان زد و  برای  آرزوهایت "شهــــــاب " چید ! 

کمی برایم آغوش قرض  می دهی ؟ 

میخواهم نازت  را  بخرم اما دل و جیبم عجیب خالیست ! 

/ 0 نظر / 8 بازدید