دیشب

دیشب  موقع خواب...قبل از خواب یه چیزی پیش اومد که  یه بغض  غمگینی کردمناراحتو در نهایت هم گریه ام گرفتناراحت ولی نمیخواستم به روی خودم بیارم که البته نشد ..... 

تقصیر خودم بود ....حقمه خنثی 

اما امروز ؛ صبح خوبی بود ماچ شروع خوبی بود .... 

/ 3 نظر / 6 بازدید
khodai

از خدا میخوام هیچوقت روی غم نبینیو همیشه شاد وسر حال باشی[گل]خوشبخت شی عزیزم ان شا....[گل][گل]