مناجات-سیدمهدی شجاعی

خدایا ...

تو اگر نباشی به که  می توان گفت حرفهایی را که  به هیچکس نمی توان گفت! ؟

هر که خلوتی با  تو ساخت خود را  یافت 

و

هر که  به دیگران پرداخت هستی اش را  در ازدحام نفوس یافت 

لذت خلوت  با خودت را  به ما عنایت کن ...

/ 1 نظر / 4 بازدید