مناجات-سیدمهدی شجاعی

خدایا...

اگر  از جلال تو هم غافل بمانیم ،جمال خیره کننده ات مجال تخطی نمی دهد

و

اگر خوف تو را  هم  به نسیان بسپاریم،

شرمساری نعمات بیکرانت ،دست و دل را در انجام گناه

می لرزاند...

خدایا ..!

شیطان ونفس به هم دست داده اند تا بندگان  خوب تو را  زمین  بزنند

بی یاری تو مقاومت ممکن نیست! 

/ 0 نظر / 6 بازدید