یهو

امشب بغل

من خجالت

یه ماه کامل قلب

یه آسمون  صاف و بهاری تو  چله ی زمستون لبخند

یه دل  پر از  حرف از خود راضی

یه  قلب  پر از  عشق قلب

یه تن خسته  .. چشمای خوابالو نیشخندخجالت

روزای  پر از  کار  و  دوندگی یول

دمخور شدن با  یه عالمه آدم جورواجور ابرو

علاقه  و دلبستگیم به  کارم از یه طرف قلب

مبهم  بودن  ادمای  اطرافم تو کار  از طرف دیگه  عینک

خبرای خوبی که منتظرم  برسن لبخند

و خبرای بدی که  امیدوام  نرسه  مژه

بازدید از یه  موسسه خیریه و مصاحبه و  آدمای  تو اون موسسه  و نگاه های خاصشون قلبنگران

انگیزه  برا  کمک بهشون و محدود بودن  توانایی های مندل شکسته 

تحمل  نگاههای سنگین - چهارشنبه  15 بهمن خنثی

هوس  یه غذای  خوشمزه و داغ  مث کباب ... کباب  ماهی  رو آتیش و جیلیز ویلیز خوشمزه

تهران  و  همه ی  قشنگیاش و خاطره های  خوب و خیابوناش  و منقلب

دوستای  مهربون  که  قدرشونو نمیدونمخجالت  

دوستای نامهربون که  قدر  منو نمیدونن  و اذیتم میکنن دل شکسته

.

.

.

و این عکس و ماجراهاش  (خودم عکس انداختم ازش) 

 

یه عالمه   سرفصل تو  مخم  چیده شده که بهشون فکر کنم ...یول

بعضیاشون  سطحی  و  بعضیاشون عمیق 

شما مجبور به خوندن این پست نیستین ...من فقط خواستم  خودمو  سبک کنم خجالت

خدایا منو به هدفم نزدیک کن  

/ 0 نظر / 24 بازدید