این 9 نکته را بخوان

شایع ترین دلایلی که  انسانها از تصمیم خودمنصرف میشوند.....

عبارتند از : 

1.خود را کاملا ملزم نمی کنند که به اهداف خود برسند


2.موفق به این نمی شوند  که انها را  بنویسند


3. به انها اولویت نمی دهند


4.در گذشته به موفقیت نائل نشده اند ،بنابراین در زمان حال تلاش نمی کنند


5.از پیشرفت هراس دارند و از تغییر می ترسند 


6.نمیخواهند سخت کار کنند


7.در مسیر راه خسته می شوند 


8.نمی توانند به خاطر بسپارند که تغییر زمان می برد


9. نمیتوانند موفقیت را  به تصویر بکشند

/ 0 نظر / 4 بازدید