مخاطب خــــــاص این مـــتن ؛ فقــــط خــــــداست

خدا جونم سلام

قربون مهربونی هات و صبوری هات بشم من

خداجونم از دلم  از خبر داری؟! ..... دارم دیوونه میشم

این خبرا چیه که به من میرسه ؟ این امتحانای سخت چیه ؟

خداجونم ایکاش میشد تموم این امتحانا رو از من بگیری ...دل اینو ندارم که  ناراحتیه کسی رو ببینم .... ناراحتیه  آدمای اطرافم  دیوونم میکنه 

به بزرگیت قسم ...به مهربونیت قسم ...به  قدرت  بی منتهات قسم .... یه کاری کن....! 

از غروب تا حالا  دلم فقط گریه میخواد ....

خدایا چرا من  فکر نمیکنم ؟

چرا  انقد  بی اراده ام ؟

چرا انقد دارم به خودم ظلم میکنم و تو رو ناراحت میکنم ؟

خدای دلم ...خدای  خوبم ..خدای مهربونم  من هیچکی نیستم که  بخوام برا  بنده های دیگه ات  دعا کنم ...

من هیچکی نیستم که چیزی ازت بخوام و  ازت  انتظار استجابتش رو داشته  باشم  اما خودت گفتی  "ادعونی استجب لکم "

خدایا دلم از اینهمه خبرای بد  شکست ... هنوز فروردین تموم نشده ! چرا اینهمه خبرای تلخ بهم میرسه ؟

خدایا  فقط ازت میخوام  نگاهت رو از ما نگیری

فقط ازت میخوام چشم از  اون آدمایی که الان دارن  به خواست تو امتحان میشن  و انقد سختی میکشن ، برنداری

خدایا ....خدایا ... خدایا .... ما فقط تورو داریم

آدمم کن .....

کمکم کن ....

دوستت دارم   

/ 4 نظر / 17 بازدید
سمیه

ازدست دادن کسی که دوستش داریم خیلی دشواراست. اما اکنون به این نتیجه رسیده ام که کسی کسی را از دست نمیدهد؛ زیرا‎ ‎مالک آن نیست ، و‎ ‎این یعنی آزادی ، داشتن بهترینهای دنیا بدون آنکه صاحبشان باشی ... سلام دوست عزیز صبح نیک

سیدمحمود رضوی

خداوندا، به کلبه کوچک قلبم دعوتت میکنم جایی که دراجاق سردش چیزی جز گرمی الطاف تو نیست کوله بارم بر دوش، سفری باید رفت، سفری بی همراه، گم شدن تا ته تنهایی محض، یار تنهایی من با من گفت: هر کجا لرزیدی، از سفرترسیدی، تو بگو، از ته دل من خدا را دارم...[گل]

khodai

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست گر بزند حاکمست ور بنوازد رواست گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست ور چه براند هنوز روی امید از قفاست برق یمانی بجست باد بهاری بخاست طاقت مجنون برفت خیمه لیلی کجاست غفلت از ایام عشق پیش محقق خطاست اول صبحست خیز کآخر دنیا فناست صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست یک دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست درد دل دوستان گر تو پسندی رواست هر چه مراد شماست غایت مقصود ماست بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست گر تو قدم می​نهی تا بنهم چشم راست از در خویشم مران کاین نه طریق وفاست در همه شهری غریب در همه ملکی گداست با همه جرمم امید با همه خوفم رجاست گر درم ما مسست لطف شما کیمیاست سعدی اگر عاشقی میل وصالت چراست هر که دل دوست جست مصلحت خود نخواست..... سعدی[گل]