دانشجو

وقتی  دانشجویی فقط  شب  امتحان  نگاهی  به جزوه های کپی شده می اندازد ، در واقع او عامل عقب افتادگی علمی  جامعه  است!

من جداً نتوانستم  بفهمم وقتی یک دانشجو کار اداری نمی کند !  درس هم نمی خواند ! به کلاس هم مرتب  نمی آید ! واقعا چه میکد ؟ و چگونه وقت خود را پر می کند ؟ !

نفی همه چیز از لباس و نظافت  گرفته  تا درس و امتحان رسالت نام دارد ؟ 

پریشانی و خشن  بودن  نشانه ی  تعهد  اجتماعی است ؟ 

به نظر من  یک جوان  کم تجربه هرگز صلاحیت پرداختن به مسائل پیچیده ی سیاسی را  ندارد 

بهتر است کمی به خودش بیاید 

یه خورده  فکر کنیم ....همه با هم ...به هم ...به دنیای اطرافمون 

/ 0 نظر / 3 بازدید