بانــــویـــ ـ ـ اردیبـهشــتــــ ـ ـ

یه ســــه حــــــــرفیِ بی نقــــــطه ؛ رهــــا

هستی و عاطفه  یعنی "پـــــول"

همان جیفه ی چرکین دنیای کثیف را می گویم!

بدان و آگاه باش اگر نداشته  باشی در حقیقت مسیر و جاده ای که عشق،احترام و هویت  باید از آن بگذرد برای همیشه به  روی تو مسدود و بسته خواهد بود.

چنان سرکوبی نصیب تو خواهد شد که نصیب رذل ترین و خائن ترین افراد هم نمی شود 

وقتی از قدرت یعنی  "پـــول" تهی هستی ،دیواری هستی کوتاه و شکسته که تمام معایب و زشتی ها بر سرت  خراب خواهد شد ..... 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٩/۱۳ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ توسط رهـــایی نظرات () |

Design By : Night Melody